• Erken Kayıt Avantajları
  • Eğtiimde Altın Oranı
  • Çocuklar severse kazanır
  • Çocuklar severse başarır
  • Yabancı Dil Modelimiz
  • Mutlu Çoçuklar Başarır

Olmazsa olmaz: Akademik ve bilimsel başarı!

Eğitimde Altın Oran Modeli olarak tanımladığımız eğitim sistemimizin olmazsa olmaz özelliklerinden biri öğrencilere çok  yüksek bir akademik ve bilimsel başarı vaat etmesidir. Sanatla, zengin bir sosyal ve kültürel atmosferle bezeli okul ortamımızda öğrencilerimiz kendilerini çok daha mutlu ve  rahat hissetmekte hedeflerine daha severek  odaklanmaktadırlar.

Öğrenciler gelecekte ulaşmak istedikleri okul ve kariyer tercihlerine uygun eğitim programlarıyla ve bire bir desteklenerek ilerde girecekleri sınavlara da iddialı şekilde hazırlanma imkânı buluyorlar. Bunun için yetkin öğretmenlerin, teknoloji ve laboratuvarların yanı sıra kaliteli yayınlar, özel ders etkinlikleri ile sürekli desteklenmekte ve başarı seviyeleri yakından takip edilmektedir.

Eğitim sanattır

Eğitimin özel bir bilgi ve hüner gerektirdiği açıktır. Bizim için “Eğitim Sanattır” sloganı bundan öte eğitimin sanatla olan kuvvetli ve doğuştan geldiğine inandığımız bağını da ifade eder. Ulu önder Atatürk’ün, “Sanatsız kalan bir milletin hayat  damarlarından biri kopmuş demektir.” özdeyişindeki anlam sanatsız yetişen  bireyler için de geçerlidir. Bu nedenle bizlere düşen insanla sanat arasındaki bağı koparmak değil, tersine güçlendirmektir.

Üstelik sanatsal faaliyetlerin eğitim sürecinde öğrenmeyi son derece olumlu etkilediği bilimsel pek çok araştırma ile kanıtlanmıştır. Örneğin ABD’de yapılan ve Nature dergisinde 1993 yılında yayınlanan bir araştırma okul öncesinde düzenli piyano  derslerinin çocukların IQ’sunu yüzde 50 ve üzeri arttırdığını ortaya koymuştur. Fizikçi G.L. Shaw ile psikolog F, H. Rauscher’in yaptığı bu araştırma bir anlamda piyano eğitimi alan çocukların özellikle matematik ve fen dallarında çok daha başarılı olacağını sonucunu doğurmuş ve eğitime ilişkin pek çok basmakalıp yargıyı yıkmıştır. Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bugün bizlere düşen sanattan uzaklaştıran değil, sanattan beslenen bir eğitim ortamı sunmaktır. Yeşilköy Okulları’nda bizim yaptığımız da bu!