• Erken Kayıt Avantajları
  • Eğtiimde Altın Oranı
  • Çocuklar severse kazanır
  • Çocuklar severse başarır
  • Yabancı Dil Modelimiz
  • Mutlu Çoçuklar Başarır

Bir ülke kültürü sanat yapıtlarında somutlaşır, bu yaklaşımla sanat yapıtları ulusların var olma kanıtlarıdır. Bu kanıtlar; ulusların düşün ve varoluş kanıtlarının incelenmesi, birçok problemin bir arada sorgulanması anlamını taşımaktadır. Kültürlerin ruh halleri vardır ve bu büyük temel ruh hali toplumları ileri taşıyacak olan gerekli ön koşuldur. Şu halde toplumsal yaşamda  yer alan birey evvela kendi farkındalığını idrak ederek -her birey için geçerli olan bir idrak-  harekete geçecek Dünyadaki bilgi birikimlerinin de farkına vararak kalabalık veya güruh olmaktan sıyrılıp sanat ile var olabilecektir.

Çocuklukta gelişim ve mutluluğa katkıda bulunan en temel şeylerden biri de  sanat eğitimi veren okullarda öğrenci olmaktır. Böylesi kurumlarda öğrenci ; dinleyen, okuyan, araştıran ve anlatan, aynı zamanda, gören, gözlemleyen, inceleyen, yorum katan, uygulayan ve değerlendirendir. Sanat birebir dolaysız etkileşim gerçekleştirdiğinden bilginin aktarımı kolaydır. Öğrencilerin tartışarak öğrenmesi sağlanır. Ve bu da öğrencilerin analitik düşünmeye(analiz-sentez) yönlendirir. Öğrenci, aktif olarak öğrenme ortamına katıldığı için ileri düzeyde bilişsel öğrenmeyi gerçekleştirir. Öğrenmenin gerçek anlamda sağlanması  eğitim anlayışımızın etkilediği  bireylerin yaşamı tüm bilgi alanları ile kuşatmasını kendilerini bir özne olarak ortaya çıkarabilmelerini sağlayacak en temel koşuldur.