• Erken Kayıt Avantajları
  • Eğtiimde Altın Oranı
  • Çocuklar severse kazanır
  • Çocuklar severse başarır
  • Yabancı Dil Modelimiz
  • Mutlu Çoçuklar Başarır

Dünyanın küçüldüğü, küresel vatandaşlığın ve değerlerin öne çıktığı bir dünyada Türk eğitim sisteminin en büyük sorunlarından biri hala yabancı dil öğretememesidir. Sürekli gramere odaklanan, yabancı dili sadece bir ders ve sınav konusu gören, yabancı dilde okuma ve yazmayı dahi yeterince geliştiremeyen bir sistemden etkili ve akıcı şekilde konuşturmayı beklemek zaten mümkün değil.

Oysa yabancı dil eğitiminin en temel hedefi öğrenciye iletişim kurabilecek yetkinlikte konuşabilme bilgi ve pratiğini kazandırmaktır. Bunun yolu ise dilin doğasına dönmektir. Yani anadilimizi öğrendiğimiz gibi, her şeyden önce “konuşmaya” başlamaktır.

Yeşilköy Okulları’nda İngilizce bir ders değildir. Okulun bahçesinde, koridorlarında ve sınıflarında etkin şekilde kullanılan bir iletişim aracıdır. Öğrencinin İngilizce’ye yabancılaşmaması ve bağının kopmamasına azami dikkat gösterilir. Her derse Türkçe öğretmenlerinin yanı sıra anadili İngilizce olan öğretmenler de girer. 2. Sınıftan itibaren okuma ve yazma bilgisi de edinmeye başlar. Öğrenci ilkokulu bitirdiğinde günlük yaşam İngilizcesini orijinal aksanıyla konuşur, okur ve yazar. Ortaokula geçtiğinde ise 2. bir yabancı dili daha öğrenmeye başlar. 7. sınıfta diğer derslerde olduğu gibi İngilizce için de TEOG sınavına hazır hale gelir. Okulumuzda çok sayıda yabancı öğrencinin olması ise öğrenmelerine ayrıca bir hız ve kolaylık katar.