• Erken Kayıt Avantajları
  • Eğtiimde Altın Oranı
  • Çocuklar severse kazanır
  • Çocuklar severse başarır
  • Yabancı Dil Modelimiz
  • Mutlu Çoçuklar Başarır

Mantık, tüm bilimlerin kullandığı, doğru düşünmenin ilkelerini belirleyen bir düşünme sistemidir. Bilim ve teknolojinin her alanında mantık ve

mantıksal akıl yürütme ilkelerinden yararlanılır. Bu ilkeler sadece sayısal değil sözel alanda da düşünce biçimimizi derinden şekillendirir.

Fikir ve kavramlar arasında doğru bağlar kurma, doğru çıkarımlara ulaşma, tümevarım, tümdengelim, akılcı tartışma, eleştirel düşünce ve

tutarlılık gibi önemli başlıklar bu dersin konuları arasındadır. Bu nedenledir ki, çocuklarımıza mantıksal akıl yürütme becerisi ve bilgisi

kazandırmak öncelikli eğitim hedeflerimizden birini oluşturuyor.