• Erken Kayıt Avantajları
  • Eğtiimde Altın Oranı
  • Çocuklar severse kazanır
  • Çocuklar severse başarır
  • Yabancı Dil Modelimiz
  • Mutlu Çoçuklar Başarır

       REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

       Bir çocuğun dünyasını tanımak şüphesiz ki süresi, limanları belli olmayan yolculuklardan biridir. Yağmurun ardından göz kırpan gökkuşağı gibi, birbirinden farklı ve renkli deneyimleri yolculuklarını aydınlatır. Gökkuşağının her rengini yaşayan değerli öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerinin farkında olmak ve bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak onları desteklemek rehberlik servisinin temel ilkeleri arasındadır.
       Öğrencilerimizin sadece akademik başarılarına odaklanmak yerine çağdaş rehberlik anlayışıyla birlikte sosyal başarılarına da odaklanmanın adımları sağlamlaştıracağı gözden kaçırılmamalıdır. Bu nedenle tüm öğrencilere sunulan rehberlik hizmetleri bireyi tüm yönleriyle tanımayı hedeflemektedir.
       Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi olarak temel amacımız öğrencilerin fiziksel, bilişsel ve duygusal değişimlerine tanıklık ederken onların çevreye uyum sağlaması, problemlerine çözüm üretebilmesi, kendini tanıması, kendine güven duyması, ulusal ve küresel değerler sistemini oluşturması ve diğer insanlarla iletişim kurmasına yardımcı olmaktır.
      Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini saptamak ve geliştirmesine yardımcı olmak, özgüvenlerini geliştirici çalışmalarda bulunmak, insan ilişkilerinde başarılı olmalarını sağlamak, öğrenci-öğretmen-veli üçgeninin işbirliği içinde kurulması ve geliştirilmesi Yeşilköy Okulları Rehberlik Servisi olarak temel hedeflerimiz arasındadır.